Menu Zavřeno

CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ VÝŽIVOVÝ PLÁN
3 000 Kč

Vstupní pohovor v délce 45 minut

Stanovení vaší energetické potřeby (individuálně podle věku, fyzické zátěže, pohlaví)

Zhodnocení stávajícího jídelníčku, jeho propočet, úpravy

Vypracování písemného souhrnu nutričních doporučení

Konzultace s předáním vyhodnoceného a vzorového jídelníčku

2 x Následná konzultace – sledování vývoje nutričního stavu (2 x 30 minut)

4 x Kontrola - vážení, krátká konzultace (4 x 15 minut)

On-line konzultace (konkrétní dotazy)

Součástí každé konzultace je vážení na bioimpendanční váze.

JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE
1 000 Kč

Vstupní pohovor v délce 45 minut

Vypracování písemného souhrnu nutričních doporučení

Konzultace s předáním doporučení v délce 45 minut

JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE DĚTI
700 Kč

OSOBNÍ NEBO ON-LINE

Vstupní pohovor v délce 45 minut

Vypracování písemného souhrnu nutričních doporučení

Konzultace s předáním doporučení v délce 45 minut

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY

Vážení - analýza složení těla (podíl svalů, tuků) s interpretací
250 Kč
Vážení - analýza složení těla (podíl svalů, tuků) bez interpretace
100 Kč
Stanovení vaší energetické potřeby (individuálně podle věku, fyzické zátěže, pohlaví)
300 Kč
Zhodnocení dodaného jídelníčku (5 denního), jeho propočet, úpravy
600 Kč
Sestavení nového vzorového jídelníčku (rámcově + 3 dny vzorově)
600 Kč
Konzultace 45 minut
350 Kč